Bizi Arayın!
0232 445 54 47

HİZMETLERİMİZ

Temizlik

+ PLUS TEMİZLİK HİZMETLERİ

Apartman Yönetimi Temizlik

+PLUS temizlik hizmetleri izmir ve çevresinde;

Periyodik apartman temizliği,

Dış Cephe temizliği,

Fabrika temizliği,

İnşaat & Tadilat sonrası temizliği,

Endüstriyel temizlik,

Genel temizlik hizmetleri vermektedir.

Genel Temizlik

Firmamız mekanlarınızın temizliği ve hijyeni konularında kaliteden ödün vermeden, kalifiye personel yapısıyla ileri teknoloji ve uygun maliyetler ile memnuniyetiniz için çalışmaktadır.

Temizlik hizmetleri ile ilgili ayrıntılı bilgi için bize 0 232 484 12 49 no lu telefondan ulaşabilirsiniz.

Apartman Yönetimi Temizlik

Elektrik

Elektrik Aboneliği

Elektrik Aboneliği İçin Gerekli Belgeler

Elektrik tarifeleri yönetmeliğine göre elektrik sözleşmelerinin mutlak surette kullanıcı adına olması gerekmektedir. Bu nedenle isim değişikliği (devir) sözleşmeleri için istenen belgeler şöyledir

A) Mesken Sözleşmeleri İçin :
 1. Mal sahibi veya vekili (Noterce vekalet verilen) ise tapu fotokopisi veya mal sahibi olduğunu belirleyen belge
 2. Kiracı ise kira kontratının aslı ile birlikte fotokopisi
 3. Nüfus cüzdanı fotokopisi
 4. Kira kontratı yok ise kira kontratından dolayı mal sahibi ile aralarında çıkabilecek her türlü sorumluluğun kendisine ait olduğuna dair yazılı beyan ile birlikte ikametgah senedi Güvence bedeli ve damga vergisi tahsil edilir. Enerji kesik ise açma bedeli tahsil edilir.
B) Merdiven Otomatiği, Asansör, Hidrafor Gibi Ortak Kullanım Yerleri Apartman Yöneticiliği Adına Yapılacak İse;

Apartman yönetimi karar defterinin Noter’den tasdikli yönetim kararının alındığı sayfanın fotokopisi

 1. Yönetim kaşesi
 2. Nüfus cüzdanı fotokopisi
 3. Yetkili kişi veya kişiler
 4. Güvence bedeli ve damga vergisi tahsil edilir. Enerji kesik ise açma bedeli tahsil edilir.
C) İşyeri Sözleşmeleri İçin;

a) Şahıs Adına Yapılacak ise;

 1. Mal sahibi veya vekili (Noterce vekalet verilen) ise tapu fotokopisi veya mal sahibi olduğunu belgeleyen belge
 2. Kiracı ise kira kontratının aslı ile birlikte fotokopisi
 3. Nüfus cüzdanı fotokopisi
 4. Vergi levhası fotokopisi (yoksa 3 ay içerisinde getireceğine dair taahhüt alınır)
 5. Güvence bedeli ve damga vergisi tahsil edilir. Enerji kesik ise açma bedeli tahsil edilir.

b) Şirket Adına Yapılacak ise;

 1. Mal sahibi veya vekili (Noterce vekalet verilen) ise tapu fotokopisi veya mal sahibi olduğunu belgeleyen belge
 2. Kiracı ise kira kontratının aslı ile birlikte fotokopisi
 3. Nüfus cüzdanı fotokopisi
 4. Vergi levhası fotokopisi (yoksa 3 ay içerisinde getireceğine dair taahhüt alınır)
 5. İmza sirküleri
 6. Şirket kaşesi
 7. Yetki belgesi (Noterce yetki belgesi verilmiş ise imza sirküleri istenmeyebilir)
 8. Yetkili kişi veya kişiler
 9. Güvence bedeli ve damga vergisi tahsil edilir. Enerji kesik ise açma bedeli tahsil edilir.

İlk Defa Elektrik Almak İsteyen İstek Sahiplerinin Yapması Gereken İşlemler Ve İstenen Belgeler

A) Talep Kabulü

 1. Tedaş’a kayıtlı yetkili bir Elektrik Mühendisi veya tesisatçısı tarafından hazırlanmış plan veya proje
 2. İstek yerine ait harici kroki
 3. Abonman (talep) kartonu
 4. Mal sahibi veya vekili (Noterce vekalet verilen) ise Tapu fotokopisi veya mal sahibi olduğunu belgeleyen belge
 5. Kiraya vermiş ise kira kontratının fotokopisi
 6. Yapı kullanma izin belgesi (iskan)
 7. Yapı ruhsatı

B) Sözleşme Yapılması

Sözleşme esnasında ilgilisinden yukarıda belirtilen belgelere ilave olarak;

a) Şirket adına yapılacak sözleşmelerde;

 1. İmza Sirküleri
 2. Şirket kaşesi
 3. Nüfus cüzdanı fotokopisi
 4. Yetki belgesi (Noterce yetki belgesi verilmiş ise imza sirküleri istenmeyebilir)
 5. Yetkili kişi veya kişiler
 6. Vergi levhası fotokopisi (yoksa 3 ay içerisinde getireceğine dair taahhüt alınır)
 7. Sözleşme bedelleri tahsil edilir.

b) Merdiven Otomatiği, Asansör, Hidrafor gibi Ortak Kullanım yerleri Apartman Yöneticiliği adına yapılacak ise;

 1. Apartman yönetimi karar defterinin noterden tasdikli yönetim kararının alındığı sayfanın fotokopisi
 2. Yönetim kaşesi
 3. Yetkili kişi veya kişiler
 4. Nüfus cüzdanı fotokopisi
 5. Sözleşme bedelleri tahsil edilir.

Su - Kanalizasyon

Su Tesisatı kaçakları ve cinslerinin tespiti

a.Kirli su kaçakları.

Genelde üst kat tuvalet ve banyoların kaçakları olup alt kat tavanında açık sarı olarak görülür (koyu kahverengine dönen bir durum varsa bu demir donatı pasının yüzeye gelmesidir ki anlamı yakın gelecekte tavan betonunun kısmen dökülmesi demektir) kirli su kaçaklarının artması halinde şayet ortamda ışık varsa kararma ve yeşerme ile beraber koku oluşur.

b.Temiz su kaçakları.

Tıpkı dış cephe suyu gibi tavan ve duvarlarda beyaz pamukçuklar oluşturur kireç olmayan bütün boya türlerini döker.
Balkon giderlerindeki ters eğimler veya giderlerin tıkalı olması da dış cephe suyu gibi gözükürler.

Doğalgaz

Doğalgaz’a Geçiş İşlemleri

Kanun – 21 134 sayılı ve 11.02.1992 tarihli resmi gazete KANUN NO: 3770 KABUL TARİHİ :05.02.1992

Madde 1 – 23.6.1965 tarihli ve 634 sayılı Kat Külkiyeti Kanunu’nun 42.maddesine aşağıdaki fıkralar eklenmiştir.

 • Kat maliklerinden birinin isteği ile ortak kaloriferle olan ısınmanındoğal gaz kullanılmak maksadı ile ferdi ısınmaya dönüştürülmesi, kat maliklerinin sayı ve arsa payı çoğunluğu ile verecekleri karar üzerine yapılır.
 • Ortak kalorifer ile olan ısınmanın ferdi ısınmaya dönüştürülmesine karar verilmesi halinde yönetim planının bu karara aykırı hükümleri değiştirilmiş sayılır. ve bu konuda yapılacak ortak işlerin giderleri arsa payı oranına göre ödenir.

Bina sakinlerine yardımcı olmak amacıyla yapılacak işler maddeler halinde özetlenmiştir;

 1. Sokağınızda doğal gaz olup olmadığı ve doğal gaz kullanıp kullanamayacağınız öğreniniz.
 2. Apartman kat maliklerinin en az %51 çoğunluğu ile doğal gaza geçme kararı alınmalıdır. Bu karar apartman karar defterine işlenmelidir. (Dönüşüm istemeyen kat malikleri de ortak harcamalara arsa payı oranında katılmak zorundadır)
 3. Apartman yönetim kurulu doğal gaz ve kalorifer tesisatını yaptırmak için teknik incelemeyi yapacak, teklifleri toplayıp inceleyip karar alacak bir heyet oluşturmalıdır.
 4. Karar defterinin fotokopisi ile binanın bağlı bulunduğu İGDAŞ bölge müdürlüğü abone servislerine başvurularak abone sözleşmesi yapılır. (istenirse taksit yapılabilmektedir) Abone olunduğunda bina için İGDAŞ tarafından, abone numarası verilecektir.
 5. Teklif edilen cihazlar incelenip (mümkünse kazanın brülörün çalışır durumda görülüp kullananlardan bilgi alınmasını öneririz) güvenlik, işletme maliyeti ve ömür faktörleri de dikkate alınıp optimum teklifi veren firma ile sözleşme yapılır.
 6. Apartman yönetimi anlaştıkları mühendislik firmasına abone numarasını ve binanın mimari projesini verecektir. (Proje yoksa mühendislik firması röleve çıkartacaktır)
 7. Daire sahiplerinden nakit ve vadeli ödemeler toplanıp işi alan firmaya ödenir.
 8. Mühendislik firması abone numarası İGDAŞ şartlarına uygun doğal gaz projesine başlar. Proje bittikten sonra 4 nüsha olarak İGDAŞ genel müdürlüğünde onaya verilir.
 9. Proje onaylandıktan sonra genel müdürlük ilgili bölge müdürlüğüne projeyi gönderir. Bu arada tesisatçı firma ise başlama formu olarak adlandırılan belgeyi bölge müdürlüğüne verir.
 10. Bölge müdürlüğü, proje merkezden geldiğinde aboneye haber vererek sayaç güvence sözleşmesinin yapılması için bina yöneticisini çağırır. Yönetici sözleşme için gereken tutarı toplayarak, damga pulu, apartman kaşesi ve abone numarası ile birlikte bölge müdürlüğüne başvurarak güvence sözleşmesini yapar.
 11. Yapımcı firma tesisatı onaylı projeye göre yapar.
 12. Projeci firma tesisatı test ettiğine dair proje mühendisi ve tesisat ustasının imzalarının bulunduğu test kağıtlarını bölge müdürlüğüne verir. Böylece içinde proje, güvence sözleşmesi ve test kağıtlarının bulunduğu dosya hazırlanmış olur.
 13. Apartman ısınma ve varsa boyler kullanma sıcak suyu programını yönetim belirler. (bir örnek için yan sayfadaki tabloya bakınız) a. Günümüz doğal gaz kazanları artık tamamen otomatik kontrollü ve programlanabilir olmalıdır. Örneğin; Buderus kazanlarda bu amaçla geliştirilmiş Logamatik panel bulunmaktadır. Bu panel istenilen programda ve dış sıcaklığı göre optimum şartlarda kazanı çalıştırır. Logamatik panelde bulunan ve diğerlerinde de bulunması gereken ilave özellikler; b. Gündüz ısıtma programında; Dış hava sıcaklığı (…°C)’nın altına düştüğünde kalorifer kazanı çalışmalıdır. (Apartmanlarda 15 veya 16°C, villalarda 17 veya 18°C olabilir) c. Gece ısıtma programında; Dış hava (…°C) sıcaklığa düşünceye kadar kalorifer kazanı gece programında çalışmasın. (konforlu seçim + 10°C, ekonomik seçim + 5°C olabilir) Dış hava sıcaklığı yukarıda belirlenen sıcaklığın altına düştüğünde (gece programında) oda sıcaklığı (…°C) olsun. (Oda sıcaklığı gece programında konforlu seçimde 2°C, ekonomik seçimde 8°C gündüze göre düşürülebilir)
 14. Bölge müdürlüğü konrol için firmaya gün verir. Kontrol mühendisi proje ve gaz tesisatının uygunluğunu kontrol eder.
 15. Kontrol mühendisi onayı verdikten sonra firma sayacı alır ve bağlar. Daha sonra gaz açma ekibini ilgili müdürlükten alır. Ekip U manometre ile kaçak kontrolü yapar. Kaçak yoksa kontrol mühendisi, teknisyen, proje mühendisi, usta ve yöneticinin imzalarının bulunduğu gaz açma formu hazırlanır. Gaz açılır.

Kalorifer

KAZANIN KULLANILMASI

Kazanın işletilmesi ile görevlendirilecek personel, ortaya çıkabilecek acil duruma müdahaleden
sorumludur. Bunun için de personel her şeyden önce bütün donanım görevleri, çalışma özellikleri,
çalışma basınç ve sıcaklığı ile akış miktarları hakkında tam bilgi sahibi olmalı, sistemde bulunan
bütün kontrol devreleri ve ölçü aletleri ile elektrikli koruma donanımının görev ve çalışmasını iyi
bilmelidir.Kazan dairesini çalıştıracak personel yetkili kuruluş MMO tarafından eğitime tabi tutulup
sertifikalandırılmalıdır. Buhar kazanı yılda bir defa makine mühendisleri odasına peryodik kontrol
ettirilmelidir
KAZANIN ÇALIŞMAYA HAZI RLANMASI VE İ LK ATEŞLEME

—Yakma donanımındaki ve baca çekiş sistemindeki tüm donanımın doğru çalıştığı saptanmalı,
bütün damperlerin rahatça açılıp kapandığı kontrol edilmelidir
—Otomatik yanma kontrolü ve başka otomatik kontroller varsa bunlarla ilgili bütün test, ayar ve
kalibrasyonların yapılmış ve sistemin kusursuz çalışır durumda bulunması sağlanmış olmalıdır.
Elektrikli koruma ve kilitleme sistemi ile ilgili bütün test, ayar, kalibrasyon ve fonksiyon
kontrolleri yapılmalı ve sistemin bütün elemanları çalışır durumda olmalıdır.
—Bütün blöf ve boşaltma vanaları, seviye gösterge camı boşaltma vanaları, besleme suyu el
vanaları ve kontrol vanalarının iyi çalışır ve sızdırmaz durumda oldukları saptandıktan sonra
bunlar kapatılmalıdır.
—Kazanda otomatik su seviyesi kontrolü varsa, bu kontrol sistemi ile ilgili bütün ayar, test,
kalibrasyon ve fonksiyon muayeneleri yapılmış ve otomatik sistemin kusursuz çalışması
sağlanmış olmalıdır
—Su seviye camının çalışıp çalışmadığından emin olunmalıdır.
—Buhar kazanı uzun süre devre dışı bırakılmışsa, tekrar ateşlemeden önce, bütün muayeneler
yapılmış ve bulunan aksaklıklar giderilmiş olmalıdır.
—Kazana gerekli kimyasal koşullara uygun su doldurulmalıdır.
—Kazana ilk verilen su soğuk olmamalı ve sıcaklığı, kazan metal sıcaklığından en çok + 10° C
farklı olmalıdır.
—Kazan istenen seviyeye kadar doldurulduktan sonra su beslemesi durdurulmalıdır. Kazanla ilgili
boşaltma vanalarından boşaltma yapılarak vana ve borularda tıkanıklık olup olmadığı kontrol
edilmelidir.
—Kazan, ana buhar borusuna yalnız bir vana ile bağlı değilse buhar çıkış vanası açılıp kapatılarak
kontrol edilmeli ve iyi çalıştığı izlenmelidir. Bu vana buhar elde edildiğinde ısınıp sıkışmaması için
çok sıkılmamalıdır.
—Ana buhar basınç göstergesi muayene ve kalibre edilmiş olmalıdır.
—Brülörün hava ve yakıt ayarlarının yapılması gerekir. Bu işlem yapılırken atık baca gazı
analizöründen faydalanılmalı ve uzman kişilerce yapılmalıdır. Pratik olarak hava ve yakıt ayarının
yapılabilmesi için alev renginden veya baca gazının renginden faydalanılır. Alev rengi açık sarı ise
ve baca gazı renksizse hava miktarı yüksektir. Kazanda yanma oluşmuyorsa veya alev boyu kısa
ve baca gazı rengi koyu ise hava miktarı azdır. Sağlıklı bir yanma için alev renginin turuncu
olması gerekir. Alev ve baca gazı rengi sürekli kontrol edilmelidir.
—Kazan ilk ateşlendiğinde meydana getirilecek ilk alev, yakma donanımına ve kazana göre
uygun ölçüde küçük olmalıdır. İlk ateşlemede en küçük alev en az bir saat büyültülmeyerek
korunmalıdır.
—Hava giriş kapağı (kullanılıyor ise fan yardımı ile), sekonder hava girişi ve baca klapesi ilk
küçük alevi koruyacak şekilde ayarlanmalıdır. Hava giriş ve çıkışını sağlayan klape ve kapakları
tam olarak kapatılmamalıdır.
—Kazanınıza yanma için gerekli hava akımının sağlanabilmesi için kül haznesinde aşırı kül
birikmesi önlenmelidir (katı yakıtlı ise)
—Kazan suyunun ısınması ile su seviyesi yükseleceğinden zaman zaman blöf yapılarak su
seviyesi sabit tutulmalıdır.
—Kazanın eşit olarak ısınması sağlandıktan sonra, gerektiğinde alev az bir miktar büyütülerek
basınç yükseltilmelidir. Kazan çalışma basıncına ulaşma süresi, kazan büyüklüğüne uygun
olmalıdır.
—Emniyet valflerinin kontrolü yapılmalıdır.
—Isıtma sırasında seviye camı, el ve adam deliği kapakları gibi contalı kısımlar zaman zaman
yoklanmalı, varsa kaçaklar giderilmelidir. Yüksek basınç ve sıcaklık altında oluşan kaçaklar, bu
durumda giderilmeyip, ilgili kısımlar işletmeden çıkarıldıktan sonra giderilmelidir.
Buhar
kazanlarında 2 adet emniyet ventili, alçak basınçlı kazanlarda emniyet sifonu,her birinden
2 şer adet olmak üzere manometre,reflex camlı su seviye göstergesi, prosestad, su tağdiye
cihazı,alt üst blöf vanası,kazan besi pompası ayrıca alçak su seviye alarmı,yüksek basınç
alarmı,olup olmadığı kazan devreye alınmadan kontrol edilmelidir.

Boya

Boya / Sözleşme

BİNASINI BOYATACAK YÖNETİCİ NE YAPACAK

 1. Apartman genel kurul kararı ile yetki alarak işletme projesi yapınız (bazı apartmanlar bir teknik kurul seçerek teknik işleri yönetimden ayırmakta yönetim sadece işin mali yönü ile ilgilenmektedir.)
 2. Sorunlarınızı doğru olarak tesbit edip doğru çözümler bulunuz.(teknik destek alınız aksi halde uzmanı olmadığınız konuda yanlış karar vereceksiniz)
 3. İdari şartname hazırlayıp nasıl ihaleye çıkacağınıza karar veriniz.
 4. Ödeme planınızı yapınız
 5. Değişik firmalardan teklifler alınız.
 6. Komşularınız ile bir renk çalışması yapınız.
 7. Firma ile detaylı bir sözleşme yapınız.
 8. İmalat sırasında sürekli denetleyiniz veya denetim hizmeti alınız.
 9. İşi teslim alınız, garanti begesi ve faturalarınızı alınız.

CEPHE BOYATMANIN PÜF NOKTALARI

 1. Binanızın rengini değiştirecekseniz kararda %100 çoğunluk gerekir(yeni kmk henüz taslak halinde)
 2. Neyin garantisini aldığınıza dikkat edin.
 3. Bir işçinin kaza geçirmesi halinde Sözleşmenize istediğiniz kadar.Uygulamacı firma sorumludur-onun işçisidir- gibi ibareler koyun nihayi işveren sizsiniz.(Bu da işçinin yaşına bağlı olarak 30000-60000 TL civarında bir tazminat getirir) Tek çaresi SSK + Özel Sigorta
Binanın rengi ne olmalıdır?

Renk seçiminde şunlara dikkat ediniz.

 1. Binanın önceki renginin değiştirilmesi konusundaki hukuki çoğunluğun arzusuna(kat malikleri açısından)
 2. Binanın mimari özelliklerine
 3. Bina cephelerinde değişik pancurlar,farklı kapatılmış balkonlar vs varsa mümkün olduğu kadar çok renkten kaçmaya (tek renk) çünkü bu farklılıkların altını kırmızı kalemle çizmiş gibi olursunuz.
 4. Dönemsel moda renkler mi yoksa klasik renkler mi olacağına. (şayet 5 senede bir boyatacaksanız moda renk seçebilirseniz bu period 15 sene ise klasik renk seçiniz)
 5. Çevreden farklılaşmak mı yoksa çevre ile uyum içinde olmak istediğinize bakarak karar verebilirsiniz.

DIŞ CEPHELERİN SU ALMASI VE BOYAMA İŞLEMLERİ

Nasıl ayakkabılarımızı, binalarımızın içlerini belli periodlarda boyuyorsak , Bütün dış tesirlere açık olan dış cephelerimizi de belli aralıklarla bakım ve boyama işlemlerine tabi tutmamız gerekir. Avrupada bu işlem 5 yıl gibi bir standarda oturmasına rağmen ülkemizde ortalama 15 yılın üzerindedir.

Çatı - Teras

Dış Cephe

Çatı ve Teras

A)ÇATI TİPLERİ:

1.GİZLİ DERE ÇATILAR

 

Genel sorunları derelerin gizli olması nedeni ile , dere içinde yükselen yağmur suları dere ek yerlerinden veya kitemit altından çatıya nüfüz ederler. Bir kuş ölüsü veya bir naylon torma iniş borusu ağzını tıkayıp sağlam çatının akmasına neden olabilir. Keza korkuluk duvarı
(Parapet duvarı) Üst döşeme betonu ile beraber dökülmedi ve üstelik tuğladan örüldüyse bina
dışında yere paralel çatlaklar gözükür.

2.SAÇAKLI ÇATILAR

 

Problemleri genelede azdır derelerin dışarıda olması bir avantajdır ancak yoğun kar erimeye başlayıpta kayma yaparsa derelerin dışa eğrilmelerine (Yamulma ve kırılma) ve su akıtmasına sebep olurlar.

3.SAÇAKSIZ ÇATILAR

 

Bir saçak koruması yoktur ancak yinede yoğun karda dereler eğilebilir.

4.SAÇAKLI GİZLİDERE ÇATILAR

Gizli dereyi bina yaşam alanının dışına alan çatılar Bunlarda da çatı dere kaçakları üst daireye girmezse zaman içinde saçağın demir olan yerlerinde bozulma ve dökülmelere neden olur.

B) YILLIK ÇATI BAKIMI

Çatılarımızın kış gelmeden evvel mutlaka yıllık bakımlarının yapılması gerekir.

 1. Kaymış kiremitleri varsa düzeltin.
 2. Kırık kiremit ve mahyaları yenileri ile değiştirin.
 3. Dere içlerini süpürün güvercin ölüleri, kuş yuvaları naylonlar gibi yabancı cisimleri çatıdan uzaklaştırın.
 4. Dere ek yerlerini ve delikleri kontrol edip yamayın.

C) ÇATI İLE İLGİLİ SORULAR

Soru1.Çatımızın eğimi Yeterli mi?
Cevap – Kiremit çatılarda minimum % 33 eğim olmalıdır eğim bundan az ise her zaman sorun yaşanır.(Çaresi komple çatı yaptırmak.) Oluklu levha kaplı çatılarda % 12-15 eğim kurtarır.

Soru 2.Çatıcının söylediği gibi alt yapımız bozuk mu?
Cevap – Çatıda zaman içinde oluşan kısmi çökmeler varsa veya üzerine çıktığınızda bir sallantı hissediyorsanız kiremitleriniz aşağıya kayma riski taşıyor. Çatınız akmasa dahi alttan takviyeler ile sallantıyı kesmek gerekir.

Soru 3.Çatımızda su kaçıran detay Problemleri nelerdir?
Cevap – Baca ve aydınlık dipleri, ters eğimler, mahyalar en belli başlı çatı detay problemleridir. problemli bölgeye yapılacak birkaç saatlik bir müdahale ile çözülebilir.bundan dolayı komple çatı aktarmaya gerek yoktur.

Soru 4.Dere ve iniş yetersizlikleri var mı ? ölçüsü nedir?
Cevap – Genelde gizli dere çatılarda en çok yaşanan problemdir ve derelerin taşıyamadığı fazla sular kiremit altı yönünden çatı arasına girer..Halbuki saçaklı çatılarda dere taşıyamaz ise dışarı taşırır.İstanbul ikliminde 300 metrekarelik bir çatıda 4 adet 10 cm çapında (Yüzlük) iniş borusu yeterlidir.

Soru 5.İç duvarlarda siyah akıntılar var acaba çatıdan mı geliyor?
Cevap – Bacalarda şapka bulunmaması veya bacanın içine yağan yağmurlarda bina içlerinde rutubete neden olurlar. Tipik belirtileri baca kenarlarından sızan siyah renkli akıntılardır.Çaresi baca diplerini kontrol edip bacaya şapka yaptırmak.

D) TERASLAR

Gezilebilir teraslar

Teraslar manzara seyir veya açık kullanım amacı ile yapılabileceği gibi bir çok binada imar planına göre bina yüksekliklerinin eğimden dolayı çatıya müsaade etmemesi durumunda uygulanmaktadır.

Yukarıdaki gezinti trafiğinin yoğunluk ve ağırlık derecesine göre zemin kaplaması seçilir.(Örn.Cephe temizleme mekanizmaları, restoran vs.)

Gezilmeyen teraslar

Tabliye betonunun üzerine yukarı doğru

 • Buhar dengeleyici
 • Buhar kesici
 • Isıyalıtım tabakası
 • Su yalıtım membranı
 • Güneş ve doğa etkilerinden koruyucu

şeklinde katmanlardan oluşur
Ayrıca su ve yalıtım katmanlarının yer değiştirdiği ters terası sistemleri mevcuttur

Teraslarda Problemler
 • Yanlış eğimler
 • Su giderlerinin (iniş boruları)kenarlarından su alma
 • Yetersiz yalıtım

en sık görülen problemdir. Şayet teras çatılarda ısı yalıtımı yapılmamışsa alt dairenin tavanlarında siyah kararmalar görülür ki bu yukarıdan su alma değil o dairenin iç buharlarının tavanda yoğuşması (Kondansasyon) sonucu olan terlemedir.

Cephe Kaplama

Dış Cephe

İYİ BİR CEPHE KAPLAMASI NASIL OLMALIDIR?

 1. Binanın mimari özelliğine uygun olmalıdır.
 2. Mümkün olduğu kadar pütürsüz ve üst katlara vuran bir yağmur damlasını cepheden kaydırıp en kısa zamanda def eder nitelikte olmalıdır.
 3. Her kaplama eskir, her bina hareket eder ve çatlaklar oluşur, dolayısı ile zaman içinde kolay tamir edilebilir olmalı.
 4. Daireler el değiştirdikçe (pancur takma-doğrama değiştirme)yapılan cephe değişikliklerinde problem çıkartmamalıdır.


İç Buhar

İÇ BUHAR( kondansasyon)

İç buhar nedir? Kaynakları

Su buharı serbest olarak havanın içinde dolaşarak yoğunlaşmak için kendi ısısından daha düşük bir ısı arar ve bulduğu en soğuk yüzeye yapışır.Halk arasında terleme olarak anılan “kondansasyon”bu fiziki olay bir üste yapışma hadisesidir.Örneğin kışın sabah arabamıza bindiğimizde nefesimizden çıkan buhar otomuzun ön camını kaplayarak önümüz görünmez bir hal alırken yine özü cam olmasına karşılık radyonun camı etkilenmemektedir. keza yan ve arka camlar daha sonra buğulanmaktadır.Sebebi buharın İLK ve EN SOĞUK yere yapışmasıdır.

İç buhar mı? Cephe su mu alıyor?

Bunu anlamak çok kolay şayet duvarlarımızda özellikle köşeler ve az havalanan dolap arkası gibi yerlerde siyah noktacıkların birleşmesinden meydana gelen kararmalar varsa ve ıslak bir bezle sildiğimizde altından boya veya duvar kağıdı tertemiz çıkıyorsa hiç şüpheniz olmasın sorun iç buhar.Dışarıdan gelen sular bir plastik boya tabakasını veya duvar kağıdını bozmadan öbür tarafa çıkamaz.
Şayet beyaz pamukçuklar var ise suyun duvarın içinden bir takım alkali maddelerle beraber bu yüze geldiğini düşünebiliriz.Boyayı bozma şartı aranır.
Bu siyah noktalar nedir? Mikroskop veya iyi bir büyüteç ile incelediğimizde bunların yeni bir hayat başlangıcı olduğunu görürüz.Yosunlar, minik kurtçuklar, hepsibir tek noktanın
içinde iç içe yaşamaktadırlar.

İç buhar sorunu neden önlenmeli?

W.H.O.Dünya sağlık teşkilatı raporlarında TürkiyeRomatizmal ve solunum yolu hastalıklarında ön sıraları tutmaktadır.
Madem ki su buharı ilk bulduğu en soğuk.satıh üzerinde yoğunlaşıyor o halde duvarlarımıza içeriden veya dışarıdan yapılacak iyi bir ısı izolas
yonu sorunu çözer gibi gözüküyor.Hele bir de camları çift cam yaparsak serbest haldeki buhar hiçbir yere konamıyarak sağlığımızı ve elektronik aletlerimizidaha fazla tehdit eder hale gelir.

O halde amaç:

Buharın yoğunlaşmasını önlemek yerine buharı kaynağìnda yok etmektir.

Asansör

 

Yangın

Güvenlik

YANGINDAN KORUNMA (GENEL ESASLAR) (İtfaiye 110)

AMAÇ

Binanın yangından korunması ve yangın anında,yangının önlenmesi,söndürülmesi veya genişlemesine meydan verilmemesi için can ve mal kaybının azaltılması konusunda alınması gereken tedbirlerle bu tedbirlerin uygulama yollarını göstermektir.

SORUMLU

Yangına karşı bina içinde korunma tedbirlerinin aldırılmasından,görevlilerin tesbitinden ve yangın vukuunda ekiplerin göreve sevk edilmesinden bina yöneticisi,şayet bu yönetici binada oturmuyor ise bina denetim kurulu üyeleri ve bina kapıcısı sorumludur.Her daire sakini yangına sebebiyet vermemek için tedbirli olmaya ve bu talimatla öngörülen hususlara aynen uymaya mecburdur.

TEDBİRLER

Yangın tehlikesini önlemek için aşağıdaki tedbirlerin alınması ve söndürücü faaliyetleri önceden planlamak çok önemlidir..

 1. Binada yeteri kadar yangın söndürme cihazı(yangın söndürme tüpü, kazma, kürek, kanca,su kovası)bulundurun ve yangın tüplerinin her 6 ayda bir kontrolu yaptırın.
 2. Kapıcınız bu konuda eğitimli olsun (tüpleri aldığınız firmadan yardım isteyiniz)
 3. Bağlı olduğunuz itfaiye müdürlüğüne başvurarak binanızın hazırlıklarının bu konuda yeterli olup olmadığını araştırın.
 4. Acil kaçışlar için en üst kat-veya çatı çıkış kapılarını kilitlemeyin
 5. Yangın anında aranacak telefon numaralarını giriş kapısına yazın
 6. Binanızda patlayıcı ve parlayıcı maddeler bulundurmayınız.
 7. Çatı araları ve sığınakta kullanılmayan eşyalar ve tüpler bulundurmayınız.
 8. Elektrik ve Kalorifer tertibatınızın periodik bakımlarını yaptırınız.
 9. Yangın haberi alınır alınmaz,özel araçlar sahipleri tarafından uzak ve emin bir yere çekin.(İtfaiye araçlarının ve ambulansların çalışabilmesi için)
 10. Yangın yönergesini binada herkesin görebileceği uygun bir yere asınız.
 11. Bina çıkış kapıları ve yangın merdiveni çıkışları gerektiğinde açılmaya elverişli olmalıdır.Umumi kapılar dışarı doğru açılmalıdır
 12. Geceleri kullanılmayan elektrik sisteminin şartelleri kapatılmalıdır.
 13. Meydana gelebilecek yangın anında en yakın
  • İtfaiye
  • İlk yardım,
  • Elektrik idaresi,
  • Polis,
  • Sular idaresi ve belediye zabıtasına,
  • Doğal gaz varsa ilgili kuruluşa haber verilmelidir.

ELEKTRİK İÇ TESİSATINA AİT BİLGİLER

 1. Bina elektrik tesisatının”elektrik iç tesisatı yönetmeliği ve fenni şartnamesi”esaslarına göre yapılmış olduğunu gösteren”elektrik tesisat planı”camlı bir dolap içinde elektrik sigorta panosunun yanına asılacaktır.
 2. Elektrik tesisatı elektrik teknisyenlerine kontrol ettirilerek fenni muayenesi yaptırılacaktır.
 3. Bina içerisinde elektrik sobası,elektrik ocağı, kullanılırken azami dikkat gösterilecek,yanıcı ve parlayıcı maddeler kullanılmayacaktır.
 4. Binanın elektrik iç tesisatında prensip olarak otomatik sigorta kullanılacaktır.Mevcut sigortalar otomatik sigorta ile değiştirilinceye kadar kilitli kapaklar içinde muhafaza edilecektir.
 5. Çatı aralarına elektrik tesisatı yapılması yasaktır.
 6. Ek bir tesisat yapılması veya bozulan bir elektrik aksamının tamir edilmesi gerektiğinde bu iş standartlara uygun,ehil ve ruhsatlı kimselere yaptırılacaktır.

KALORİFER TESİSATLARI VE BACALARDA ALINACAK TEDBİRLER

 1. Kalorifer tesisatları(Baca-Boru-Kazan içi) sık,sık kontrol edilecektir.
 2. Yangına karşı tesisatın gerektirdiği her türlü tedbirler alınacaktır.
 3. Kalorifer bacalarının temizliğine dikkat edilerek,Bacaların ehil kimselerce her sene sonbahar aylarında temizlenmesi sağlanacaktır.

Aşağıda belirtilen yerler yangın çıkma ihtimali daha yüksek olan yerlerdir.

 1. Kalorifer dairesi
 2. Yakıt deposu (Mazotlu kaloriferlerde)
 3. Doğalgaz boruları
 4. Depo olarak kullanılan bölümler ve kömürlükler
 5. Sigorta panolarının olduğu yerler
 6. Kapalı garajlar
 7. Jenaratörlerin bulunduğu yerler Bu tür yerlerde yanıcı ve parlayıcı maddeler bulundurmamaya özellikle önem gösterilmelidir.

YANGIN DURUMUNDA YAPILACAK İŞLER

 1. Binada anormal bir durum ile karşılaşan bir kimsenin (duman,yanık kokusu,yangın vs.) dikkat edeceği hususlar.
  a-Soğukkanlılığını muhafaza etmeli YANGIN diye bağırmalıdır.
  b-Yangın görülen yerin acele tahliyesi sağlanıp hava cereyanını azaltmak için kapılar kapalı tutulmalıdır.
 2. Yangın ikaz sistemi kullanılmalıdır.
  a-Yangın sireni ve çanı ile ikaz yapılmalıdır.
  b-İtfaiye’ye bildirilmelidir.(Telefon no 110)
 3. Binada oturanların acilen tahliyesi sağlanmalıdır.
  a-Daireler tahliye edilirken daire kapıları kilitlenmemelidir.
  b-Tahliye sırasında Mümkün olduğunca asansör yerine merdivenler kullanılmalı. c-Çıkış yerlerinde sükunet korunarak aceleci davranılmalıdır.
 4. Binanın tahliyesinden sonra herkesin belli bir toplanma yerinde toplanması sağlanmalıdır. (İçeride başka kurtalıcak kişi olup olmadığını anlamak için önemlidir)
 5. İtfaiye ulaşana kadar araçları uzaklaştırarak yolu açınız.

Deprem

Güvenlik

DEPREME HAZIRLIKLI OLMAK

A)BİNA OLARAK (APARTMAN YÖNETİCİSİ AÇISINDAN)

Yapınızın hali hazırdaki durumunun;

 1. Projeye uygunluğunun tespitini yaptırın.
 2. Geçen zamanın yapı mukavemeti üzerindeki etkilerini tespit ettirin.(beton içindeki demirlerin durumu)
 3. Önceki depremlerin yapıya verdiği zararın proje üzerinde tespitini yaptırınız.
  Bunun için;

  • Zemin analizin yapılması
  • Beton mukavemetinin ölçülmesi
  • Kolon ve kirişlerin durumu
  • Yukardaki veriler ışığında takviye projenin hazırlanması(güçlendirme işlemini yapınız.)

  Deprem sonrası mühendislik hizmetleri BAYINDIRLIK VE İSKAN BAKANLIĞI YAPI İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜNÜN Genelgesi ile ancak Proje Kontrol Müşaviri olarak onaylanmış proje büroları tarafından yürütülmektedir.(Belediyelerde bu hizmeti vermektedir.)

 4. Zorunlu deprem sigortasını da dikkate almalısınız.

B)MALİKLER OLARAK (APARTMAN YÖNETİMİ AÇISINDAN)

Sivil savunma ve afet merkezleriyle ilişki kurarak

 1. Apartmanınızda /sitenizde veya mahallenizde deprem anında yapılacak işlerle ilgili bir ön çalışma yapınız.
  Bunun için;

  • Kimler ne şekilde çalışmalara katılacak tespit edin.
  • Meslek grupları nelerdir(doktor,tesisatçı)tespit edin.
  • Deprem bilinci paniği önlediği için önceden insanları bilinçlendirelim.
  • Güvenli toplanma alanları belirleyin.
  • İnsanlardan acil durumda haber verecekleri telefon ve adresleri öğrenin.

C)FERDİ OLARAK

Depreme karşı nasıl hazırlanacağım?
 1. Yüksek raflara ağır cisimler koymayın.
 2. Beyaz eşya ve ağır mobilyaları döşeme veya duvara sabitleyin.
 3. Elektrik sigortası su ve gaz vanalarının yerlerini öğrenin.
 4. Yangın söndürme aleti ve İngiliz anahtarı bulundurun.
 5. Yedek pili olan bir radyo,ampulü de olan bir el feneriniz olsun.
 6. Cep telefonunuz da hep yanınızda bulunsun.
 7. Su ve birkaç günlük ambalajlanmış kuru gıdayı da unutmayın.
 8. İlk yardım konusunda bilgi edinin.
 9. Bulunduğunuz yerde en yakın itfaiye ambulans ve hastane numaralarını öğrenin.
Deprem sırasında ne yapmalıyım?
 1. Sarsıntı sırasında içerdeyseniz orada kalın,paniğe kapılmadan hızla güvenli bir pozisyon alın.
 2. Başınızın üstüne bir yastık tutarak cenin pozisyonuna geçin yada çömelerek koridor,evin iç duvarı,sabitlenmiş beyaz eşyaya yaslanarak bekleyin.
 3. Deprem hakkında bilgi sahibi olmak için radyonuzu açın.
 4. İtfaiye ambulans veya hastaneye telefon ediniz.
Deprem sonrasında ne yapmalıyım?
 1. Kendinizin ve çevrenizdeki insanların yaralanıp,yaralanmadığını kontrol edin gerekirse ilk yardım uygulayın,
 2. En kısa zamanda binayı terk edin.
 3. Ana şoku etkileyen artçı depremlerin yeni hasarlara neden olabileceğini unutmayın.


Hırsızlık

Güvenlik

BİNADAKİ GÜVENLİK TEDBİRLERİ

GENEL:

Güvenlik her geçen gün daha önem kazanmaktadır Temel olarak Can (Husumet Kasıt veya terör)ve Mal (Hırsızlık-dolandırıcılık) güvenliği başlıkları altında incelenebilir.

CAN GÜVENLİĞİNİZ İLE İLGİLİ ÖNLEMLER

Genel:

 1. Trafikte veya sokakta tanımadığınız kişiler ile tartışmayınız.
 2. Kavga eden kişilerin arasına girip ayırmaya kalmayınız.
 3. Husumet veya başka bir nedenle bir tehdit aldığınızda ihmal etmeden durumu en yakın savcılığa dilekçe ile bildiriniz.
 4. Toplumsal hareketlerden (miting, gösteri vs) uzak durunuz.
 5. Tinerci, alkollü kişiler veya uyuşturucu bağımlılarından uzak durunuz.
 6. İnsanları aşırı tahrik edici giysi ve takılar ile ıssız yerlerde bulunmayınız.
 7. Tanımadığınız kişileri (satıcı- otostopçu) ev ve arabanıza almayınız.
Binanızda:
 1. Asansör ve diger mekanik sistemlerin sürekli bakımlarını yaptırınız.
 2. Elektrik, doğalgaz gibi teknik personelin müdahele etmesi gereken konularda tamirata kalkıp müdahale etmeyiniz.
 3. Yangın güvenliğini önceden sağlayınız.
 4. Polis imdat, itfaiye, ambulans gibi servislerin telefon numaralarını herkesin görebileceği bir yere asınız.

HIRSIZLIKLARA KARŞI ÖNLEMLER

 1. Evlerinizin birinci, ikinci kat balkon ve pencerelerinin kilitlerinin sağlam ve demir olmasına,
 2. Kapılarda çift kilit bulundurup, geceleri kapı arkalarına emniyet zincirin takılmasına,
 3. Evlerinizi kısa süreli olarak terk edeceğiniz zaman bilhassa geceleri bir lambanın yanık kalmasına,
 4. Apartman kapılarının muntazam ve sağlam olması, gerektiğinde zil tertibatı takılması,
 5. Apartman yöneticisi tarafından apartman kapıcısının dikkati çekilerek apartmana giren yabancı şahısların takip altına alınmasına,
 6. Sokak lambalarının yanık vaziyette tutulmasına,
 7. İşyerinizin kapılarına sağlam kilit takılmasına ve camlarının demirli kepenkler ile muhafaza altına alınmasına,
 8. Mahallenizdeki şüpheli şahısları her an 155 numaralı telefona ihbarda bulunmaya,
 9. İşe alacağınız şahıslar hakkında ön bilgi sahibi olmak için geçmişleri hakkında bilgi toplamaya, herhangi bir olay vukuunda en yakın bölge karakoluna bilgi vererek görevli isteyip, olay yerinin incelenmesinin sağlanmasına, görevliler olay yerini tetkik edinceye kadar hadise mahallini muhafaza altına alınmasına,
 10. Oto park edildiğinde, oto içersinde ehliyet, ruhsat, para ve kıymetli evrak bulundurulmamasına,
 11. Otoların ön ve arka bölümlerinde dışarıdan bakınca ilgi çekici eşyalar bulundurulmamasına,
 12. Otolara hırsızlık olaylarına karşı bir önlem olarak alarm tertibatı taktırılmasına özen gösteriniz
 13. Evlerinize alarm tesisatı takılmasına özen gösteriniz.